เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. 2564

             เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

*หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอีกครั้ง โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนวัดชัยมงคลได้ที่ แฟนเพจโรงเรียนและเว็บไซต์