ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดชัยมงคล (Watchaimongkol School)  สำนักงานเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่  437  ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10330

Tel :  02-214 0210   Fax  :  02-214 0210  E-Mail  :  watchai2011@gmail.com