สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดชัยมงคล จะขอทำการสำรวจความคิด