นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Happy Journey with BEM ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ท่องโลกศิลปะนอกห้องเรียน ณ เมโทร อาร์ต MRT พหลโยธิน

นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง เข้าพบท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัด

โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดชัยมงคล

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวย