ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นชายหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 1617
อนุบาลปีที่ 24610
ประถมศึกษาปีที่ 121012
ประถมศึกษาปีที่ 25510
ประถมศึกษาปีที่ 310414
ประถมศึกษาปีที่ 4336
ประถมศึกษาปีที่ 581018
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
มัธยมศึกษาปีที่ 111920
มัธยมศึกษาปีที่ 291019
มัธยมศึกษาปีที่ 37815
นักเรียนทั้งหมด7677153

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564