ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นชายหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 16511
อนุบาลปีที่ 231013
ประถมศึกษาปีที่ 1549
ประถมศึกษาปีที่ 21088
ประถมศึกษาปีที่ 3336
ประถมศึกษาปีที่ 491120
ประถมศึกษาปีที่ 5111122
ประถมศึกษาปีที่ 69615
มัธยมศึกษาปีที่ 1131124
มัธยมศึกษาปีที่ 291120
มัธยมศึกษาปีที่ 3131528
นักเรียนทั้งหมด9392185

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563