สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครอง ปี2564

                เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ยังมียอดติดเชื้อสูงขึ้นในขณะนี้ ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งข้อมูลในรูปแบบสื่อวิดีโอ เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบ