ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

      วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง