ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดชัยมงคล