รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 โรงเรียนวัดชัยมงคล ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยรับสมัครแบบออนไลน์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถสแกน คิวอาร์โค้ด และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการป้องกันจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) ทางโรงเรียนวัดชัยมงคล จึงใช้ระบบสมัครเรียนแบบออนไลน์