ประกาศเปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

        ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือจาก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์