ให้นักเรียน ปีการศึกษา 2564 สแกน QR Code

      ให้นักเรียน โรงเรียนวัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2564  สแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำชั้น เพื่อพูดคุยและรับข้อมูลข่าวสารจากคุณครูประจำชั้น

ห้องไลน์ ชั้น ป.1

ห้องไลน์ ชั้น ป.2

ห้องไลน์ ชั้น ป.3

ห้องไลน์ ชั้น ป.4

ห้องไลน์ ชั้น ป.5

ห้องไลน์ ชั้น ป.6

ห้องไลน์ ชั้น ม.1

ห้องไลน์ ชั้น ม.2

ห้องไลน์ ชั้น ม.3