โรงเรียนวัดชัยมงคล นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 “ฝึกทักษะว่ายน้ำหรือป้องกันการจมน้ำ”

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 “ฝึกทักษะว่ายน้ำหรือป้องกันการจมน้ำ” โดย นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมพิธีเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ และแขกผู้มีเกียรติจากกรมควบคุมโรค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บังคับการตำรวจน้ำ และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกีฬานิมิบุตร และสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 “ฝึกทักษะว่ายน้ำหรือป้องกันการจมน้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายภาคทฤษฎี ในหัวข้อวิชา “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ (Water Safety knowledge)” โดยวิทยากรจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิทยากรจาก สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อวิชา “ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ (Swim and Survive) และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (Water Rescue)”
👉พื้นฐานการว่ายน้ำ
👉การเอาตัวรอดจากการจมน้ำ
👉หลักการช่วยชีวิตคนจมน้ำ (ตะโกน/โยน/ยื่น)
👉การปฐมพยาบาลเบื้องตัน และการช่วยชีวิตคนจมน้ำ (CPR)
โดยวิทยากรจาก ครูสอนว่ายน้ำ กรมพลศึกษา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา และทีมกู้ภัยทางน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย