โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาร่วมกัน วางแผนการดำเนินงาน การบริหารงาน 4 ฝ่าย

 โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาร่วมกัน วางแผนการดำเนินงาน การบริหารงาน 4 ฝ่าย และสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงร่วมแสดงความยินดี และอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ แก่คณะครูและบุคลากร ที่เกิดในรอบเดือนนี้