โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566
       โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน” โดยปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน ออกสิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง เข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย โดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมกันกำกับดูแลและให้ความรู้แก่นักเรียนในการร่วมกิจกรรม ตามวิถีประชาธิปไตยในครั้งนี้