โครงการโรงเรียนติด GUARD​ ห่างไกลไข้เลือดออก” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดชัยมงคล

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการโรงเรียนติด GUARD​ ห่างไกลไข้เลือดออก” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมโดยสำนักอนามัย ร่วมกับบริษัทคาโอ และบริษัททาเคด้าประเทศไทย จำกัด
โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
👉สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงไข้เลือดออก
👉อาการและการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
👉การรักษาและการป้องกันโรคไข้เลือดออก
👉แนะนำ Application “รู้ทัน”
👉เล่นเกมและทดสอบความรู้แก่นักเรียน
👉 cheer up การประกวดแข่งขันระดับโรงเรียนและประเภทนักเรียน
ขอขอบคุณสำนักอนามัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัทคาโอ และบริษัททาเคด้าประเทศไทย จำกัด ที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลในครั้งนี้ค่ะ🙏❤️👍