โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ เด็กลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2565

       โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดโครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ เด็กลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดชัยมงคล เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนขาดโอกาสที่จะไปฝึกว่ายน้ำในสระ ต่างๆ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองลอยน้ำและว่ายน้ำได้ พร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีช่วยชีวิตคนจมน้ำ ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีทันต่อเหตุการณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมผู้ช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้