แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน

คณะครูร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดชัยมงคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19