เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล มอบตู้กดน้ำดื่มให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล

พระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ได้มอบตู้กดน้ำดื่มให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เครื่อง