อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยมงคล

 โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยมงคล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ตลอดจนผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 อีกทั้งยังมีห้างร้าน ชุมชน ต่างๆ ออกร้านอาหาร และมาร่วมทำบุญในครั้งนี้
ยอดเงินทำบุญกฐินสามัคคีวัดชัยมงคล ครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 574,788 บาท 🙏 โรงเรียนวัดชัยมงคลขออนุโมทนาบุญ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้สาธุชนผู้ร่วมทำบุญจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทอญ🙏