สื่อรณรงค์ป้องกันวัณโรค ปี2562

หนังสั้นเรื่อง วัณโรคป้องกันได้ ทีม WCMK Studio จากผลงานนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล [ สื่อรณรงค์ป้องกันวัณโรค ปี 2562 ]