สำนักงานเขตปทุมวัน ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม​ ดูความพร้อมด้านต่างๆ​ เพื่อรองรับการเปิดเรียน​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 โรงเรียนวัดชัยมงคล​ ขอขอบพระคุณ นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน​ นางสาวศกุนตลา​ สงวนงาม​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และทีมผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม​ ดูความพร้อมด้านต่างๆ​ เพื่อรองรับการเปิดเรียน​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียน​ ตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดชัยมงคล ในการดูแลนักเรียน​ และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด