วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนวัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2562

แนะนำโรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พิธีกรดำเนินรายการ

1.นางสาวพจรัส มีทองคำ ชั้น ม.2
2.นางสาวเกษราภรณ์ ม่วงอ่อน ชั้น ม.1