ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.  นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน นำโดย นางธนิดา ขำสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร จงเจริญ เนื่องในโอกาสดำรงแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ณ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร