รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล

                  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.20 น. นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคลให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้ามาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาที่มุ่งเน้นนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเยี่ยมชมการจัดสภาพเเวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียน รอบรั้วโรงเรียน ห้องเรียน บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน เป็นต้น