มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566
    มูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ นำโดย คุณกรกฎ ศรีวิกรม์ และทีมงานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนางสาวศกุนตลา สงวนงาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตปทุมวัน ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษาละ 6,000 บาท ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 6 คน
ในการนี้คุณกรกฎ ศรีวิกรม์ ได้พูดคุยพบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย
โรงเรียนวัดชัยมงคล ขอขอบพระคุณมูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ ที่เมตตาอนุเคราะห์ มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล 🙏❤️