พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยมงคลได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563