พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวอาเศียรวาท และประกาศราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีการแสดงรำถวายพระพรของนักเรียน และร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะให้กับนักเรียน