พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU To Be Number One กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และเครือข่ายกรุงเทพมหานคร

       นางสาวมยุรา เผ่าดี  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU To Be Number One กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และเครือข่ายกรุงเทพมหานคร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมเปิล เขตบางนา