พิธีมอบวุฒิบัตร D.A.R.E ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคุณครูตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการอบรมโครงการเพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)