พิธีมอบประกาศนียบัตรสอบนักธรรมศึกษา

วันที่ 12 ตุลาคม 2563  มีพิธีมอบประกาศนียบัตรสอบนักธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดชัยมงคล โดยพระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล