พิธีมอบทุนการศึกษา “เมืองไทยประกันชีวิต”

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เมืองไทยประกันชีวิต” จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล