พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​

       พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​  ในการนี้​ พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธาน พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567​ และได้ร่วมปลงผมนาคเณร​ จำนวน​ 72​ นาคเณร
       ในการนี้​ นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต​ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน

       โดยนางสาวมยุรา​ เผ่าดี​ และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว​ ในครั้งนี้ด้วย