มอบทุนการศึกษา

พิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวันและเขตราชเทวี ปีการศึกษา 2563

       วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวันและเขตราชเทวี ปีการศึกษา 2563 โดย พระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล มอบจำนวน 120 ทุน  พระครูวินัยธรธวัช ถิรธมฺโม วัดชัยมงคล มอบจำนวน 10 ทุน  นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลและผู้มีจิตศรัทธา มอบจำนวน 129 ทุน  ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร