พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ 2567

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ 2567 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จาก พระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลและพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มานำดำเนินกิจกรรม สวดมนต์ ให้ศีล ให้พร ให้โอวาท​แง่คิดในการดำเนินชีวิต ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และรับบิณฑบาตในครั้งนี้
🙏🙏🙏