พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

       โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือ – รองผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือโรงเรียนวัดชัยมงคล
เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน