พระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 40 ทุน