ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล ตามแผนการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำบริโภคในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล ตามแผนการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำบริโภคในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดชัยมงคล ให้การต้อนรับ