ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกันตักบาตรเทโว ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดชัยมงคล

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566
นางสาวมยุรา เผ่าดี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกันตักบาตรเทโว ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดชัยมงคล ซึ่งประเพณีการตักบาตรเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เสด็จ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก