ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน