ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมถวายสักการะ ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน โดยการนำของ นางสาวมยุรา เผ่าดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมถวายสักการะ ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน