ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลทุกคนมาทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลทุกคนมาทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และได้รับประสบการณ์ตรงที่น่าประทับใจ❤️👍