ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยมงคล และครอบครัว มอบเสื้อลายผ้าไทย ให้นักเรียนจำนวน 159 คน

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566
โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากคุณอลงกรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยมงคล และครอบครัว มอบเสื้อลายผ้าไทย ให้นักเรียนจำนวน 159 คน ของโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้ใช้สวมใส่เป็นเครื่องแบบประจำวันศุกร์
ในการนี้ นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล เป็นตัวแทนมอบเสื้อลายผ้าไทย จำนวน 159 ตัว ให้กับนักเรียนทุกคน
ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณ คุณอลงกรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล และครอบครัว ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลในครั้งนี้ 🙏