ปทุมวันร่วมงาน “MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน

กิจกรรม ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ” 👧🏻
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00-17.00 น.
นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกิจกรรม “MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ตอน ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ” ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
โดยนาง มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารเขตปทุมวัน ณ ชั้น G โชน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เขตปทุมวันได้มีการเรียนรู้และปฏิบัติจริงอย่างสร้างสรรค์เพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงพิเศษจากนักเรียน และเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งโรงเรึยนวัดชัยมงคลจัดบูธการสาธิตม๊อคเทลน้ำผลไม้คลายร้อน ป้ายไฟกระพริบ และนักบิดลูกโป่งหรรษา เป็นต้น