บรรยากาศงานเทศน์มหาชาติ เพื่อการศึกษา ปี2563

โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อการศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อระดมทุนมาพัฒนาโรงเรียน และทางสโมสรโรตารียานนาวาได้มอบทีวี (Smart TV ขนาด 43 นิ้วและ 40 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน