นางสาวมยุรา เผ่าดี ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

​         นางสาวมยุรา เผ่าดี  ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)               พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ได้รับเกียรติจากนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมีนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รับมอบ เข้าร่วมพิธี