นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21

 โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้ คุณครูสุธินี พูดดี นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21