นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคุณครูสุกัญญา ดัชถุยาวัตร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดปทุมวนาราม 💕👍🏻