นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคุณครูยุวดี อินทยุง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสวนลุมพินี ✌️✌️✌️