นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยและการเอาชีวิตรอด CPR ภายใต้โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล มอบหมายให้คุณครูชนกสุดา วาดพิมาย และคุณครูสุธินี พูดดี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฝึกทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยและการเอาชีวิตรอด CPR ภายใต้โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ณ โรงเรียนปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์