ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (จุฬาลงกรณ์)​ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (จุฬาลงกรณ์)​ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม “โครงการเด็กไทยไร้พุง” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชัยมงคล โดยมี นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูกาญจนา บัวลอย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การดูแลต้อนรับ และเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
โรงเรียนวัดชัยมงคล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (จุฬาลงกรณ์)​ ทุกท่านค่ะ🙏